Bakgrund

I Tiveden har många initiativ tagits sedan mer än tio år. Initiativ som handlar om att finna alternativ till det konventionella skogsbruket och att utveckla metoder för att arbeta med Naturnära Skogsbruk. Dessutom har en serie med kurser och skogsdagar anordnats.

Ett initiativ är ”Samverkan Tiveden” med Sveaskog, Laxå kommun och lokalbefolkning i Tiveden. Ett annat är utvecklingen av Naturnära Skogsbruk hemma hos Martha och Anders.

Dessa initiativ kompletteras idag med ett 2-årigt projekt som stöds av WWF och som syftar till att utbilda fler skogsägare i Tiveden i Naturnära Skogsbruk och kommunicera om Naturnära Skogsbruk vidare i Sverige.

Initiativtagare

Vi som står bakom denna sida är tre personer som var för sig och tillsammans arbetat med att etablera Naturnära Skogsbruk i Sverige i över 20 år.

Martin Jentzen

Martin har gedigen kunskap om filosofi och metoder för Naturnära Skogsbruk. Erfaren lärare, teoretiskt såväl som praktiskt. Martin driver företaget Silvaskog.

Peter Arne

Peter har lång erfarenhet av praktiskt genomförande av Naturnära Skogsbruk. Är troligen den enda skogliga entreprenören som jobbat med metoden i mer än tio år. Peter driver Finnerödja skogstjänst med 20 anställda.

Anders Tivell

Anders är jägmästare och började ställa om skogsbruket för 40 år sedan. Har drivit frågan om Naturnära Skogsbruk i Tiveden i många sammanhang i mer än tio år. Anders bor i Tived och driver företaget Hemma hos Martha & Anders.

Samverkan Tiveden

Tivedens Nationalpark utgör en växande möjlighet att stärka den lokala ekonomin genom olika former av naturturism. Men möjligheterna begränsas av att Nationalparken omges av kalhyggen och risiga ungskogar.

Lokala turistföretagare bjöd därför in Sveaskog och Laxå kommun för att få till en ”win-win” lösning som fortsätter ge god ekonomi för Sveaskog och samtidigt ger besöksvänliga skogar som turister och lokalbefolkningen tycker om.

År 2016 etablerade Sveaskog ett 2 000 hektar stort område runt nationalparken för att bedriva kalhyggesfritt skogsbruk. Alltså ett område som är lika stort som Nationalparken.

Lokalbefolkningen, Laxå kommun och Sveaskog träffas ett par gånger varje år i en grupp som kallar sig ”Samverkan Tiveden”. Gruppen följer upp och ger synpunkter på hur skogsbruket utvecklas.

Idag vill lokalbefolkningen att det hyggesfria området ska utvidgas. Det skulle underlätta en planering utifrån ett större landskapsperspektiv. T.ex. en grön infrastruktur som knyter ihop biologiska ”hotspots”.

Hemma hos Martha & Anders

120 hektar skog ställdes om till kalhyggesfritt i mitten av 1980-talet men då med det enda motivet att man inte tyckte om kalhyggen. Ett sökande efter nya kalhyggesfria lösningar tog vid, en del ganska tafatta. Men för snart 15 år sedan landade sökandet i Naturnära Skogsbruk på hela skogsinnehavet.

Skogen får alltså i stor utsträckning sköta sig själv, vilket också har skett. Detta skifte innebär ett annat och nytt sätt att förstå vad en skog är. Och först efter denna synvända kan vi besluta om metoder och tekniker för att sköta skogen. Läs mer här: ”Naturnära Skogsbruk

Skogen används idag för kurser, skogsdagar m.m, för att visa hur ett naturnära skogsbruk kan fungera. I samverkan med WWF har den första skogsbruksplanen i Sverige utvecklats, som är helt baserad på principerna för ett naturnära skogsbruk.

SVTs film ”Framtidens Skog” visar under de första 14 minuterna skogsbruket i Lübeck och det Naturnära skogsbruket Hemma hos Martha och Anders; Vetenskapens värld: Slaget om skogen, avsnitt 7 – Framtidens skog

Nytt projekt

Dessa initiativ kompletteras idag med ett tvåårigt projekt som stöds av WWF och som syftar till att utbilda skogsägare i Tiveden i Naturnära Skogsbruk och kommunicera om Naturnära Skogsbruk i Sverige. Inom projektet har den första skogsbruksplanen i Sverige utvecklats som helt baseras på principer för Naturnära Skogsbruk.

Läs mer om projektet här

Samarbetspartners

WWF Sverige

WWF arbetar för en framtid där människan lever i harmoni med naturen, där biologisk mångfald bevaras, naturen brukas hållbart och jordens resurser fördelas rättvist. Arbetet består av påverkan på politik och företag samt stöd till projekt. I den svenska skogen vill WWF bland annat se ett stärkt skydd av biologiskt värdefulla skogar och ett mer varierat och hållbart brukande. “Naturnära Skogsbruk i Tiveden” är ett av flera naturvårdsprojekt som får finansiellt stöd av WWF under 2022/2023.

Läs mer om WWFs arbete med skogen

Laxå kommun

Laxå kommun är en viktig samarbetspartner i utveckling av skogsbruk som ger möjligheter för lokala entreprenörer att verka inom den växande naturturismen runt Tivedens Nationalpark. Laxå kommun avser idag också att ställa om skogsbruket till ett Naturnära Skogsbruk för kommunens 300 hektar skog.

Tiveds Utvecklingsgrupp - TUG

Tiveds Utvecklingsgrupp, TUG, är avslutande part med WWF för det WWF stödda tvååriga skogsprojektet. TUG är en lokal utvecklingsgrupp som omfattar Tiveds socken med ca 350 invånare. TUG har sedan länge kanaliserat bygdens önskan om ett varsammare skogsbruk.

Naturnära Skogsbruk i Tiveden   |   695 97 Tived   |   +46 70-403 60 34   |   anders.tivell@gmail.com