Forskning

Det finns idag ett växande antal forskningsartiklar om Naturnära Skogsbruk och andra närliggande metoder. Många med slutsatsen att minska intensiteten i brukandet. Ytterligare artiklar handlar om mykorrhizans roll för skogen.

Två forskningsantologier som ger en ger en bredare bild är dels rapporten Closer to Nature Forest management från European Forest Institute ger en dagsaktuell överblick över det naturnära skogsgbruket i Europa. Dels boken ”Managing Forests as Complex Adaptive Systems” som beskriver och analyserar skogar i olika växtzoner, från boreala till tropiska, utifrån att skogen är ett komplext adaptivt system.

European Forest Institute, 2022

Closer to Nature Forest Management

Managing forests as complex adaptive systems

K. Puettmann, D Coates, Ch. Messier, 2016 (Bok)

Springer Nature, 17 January 2021 

Representative boreal forest habitats in northern Europe, and a revised model for ecosystem management and biodiversity conservation

Ecological Bullentins, No 51 2004 s117-136.

Boreal forest disturbance regimes, successional dynamics and landscape structures: a European perspective.

Frontiers in Forests and Global Change, 2021

Natural Disturbance-Based Forest Management: Moving Beyond Retention and Continuous-Cover Forestry

Forest Ecology and Management 302 (2013)

Crown size-growth relationships of European beech (Fagus sylvatica L.) are driven by the interplay of disturbance intensity and inter-specific competition.

Journal of Applied Ecology 2012, 49

Competition response of European beech Fagus sylvatica L. varies with tree size and abiotic stress: minimizing anthropogenic disturbances in forests

Forests 2018, 9, 704

Long-Term Abandonment of Forest Management Has a Strong Impact on Tree Morphology and Wood Volume Allocation Pattern of European Beech (Fagus Sylvatica L.)

Science of the Total Environment 642 (2018)

Higher drought sensitivity of radial growth of European beech in managed than in unmanaged forests

Zeitschrift für OKOLOGIE und NATURSCHUTZ

Prozeßschutz – ein Konzept für naturschutzgerechte Waldwirtschaft

Skogsforsk Vision nummer 2, 2022

Hyggen missgynnar ovanliga svampar – kan räddas med fler hänsynsträd

Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae

Impacts of clear-cutting on soil fungal communities and their activities in boreal forests – A metatranscriptomic approach

Linneúniversitet, Kalmar Växjö

Individual-tree-selection in uneven-sized Norway spruce stands in southern Sweden: Developments of tools for simulation and optimization

News and Views: Scandinavian Journal of Forest Research

Forestry and fungi – a neglected relationship

Naturnära Skogsbruk i Tiveden i samverkan med Laxå kommun och Tiveds Utvecklingsgrupp med stöd av WWF.

Naturnära Skogsbruk i Tiveden   |   695 97 Tived   |   +46 70-403 60 34   |   anders.tivell@gmail.com