Naturnära Skogsbruk i Tiveden

Naturnära Skogsbruk utgår från att dagens orörda naturskogar är ett resultat av mycket långa utvecklingsprocesser. Grunden är att skogen är ett komplext adaptivt system där systemet självt utvecklat metoder för anpassning när störningar inträffar.

Bakgrund

I Tiveden har många initiativ tagits sedan mer än tio år. Initiativ som handlar om att finna alternativ till det konventionella skogsbruket och att utveckla metoder för att arbeta med naturnära skogsbruk. Dessutom har en serie med kurser och skogsdagar anordnats.

Nytt projekt

Ett projekt sponsrat av WWF – ”För stärkta natur- och sociala värden samt ökad resiliens i skogen”. Projektet bygger på ett lokalt växande intresse av att förändra skogsbruket för att utveckla nya verktyg för planering, bygga kunskap och samverkan för ett mer naturnära hyggesfritt skogsbruk.

På gång

Här dokumenteras arbetets utveckling, föreläsningar och studiebesök i projektet med WWF.

WWF’s journalistresa i Tiveden fick täckning i media

WWF’s journalistresa i Tiveden fick täckning i media

I slutet av maj anordnade WWF (Världsnaturfonden i Sverige) en journalistresa till Tiveden för svenska och europeiska journalister för att visa hur ett naturnära skogsbruk fungerar i praktiken. Allt från Skaraborgs Allehanda, Nerikes Allehanda, Länsposten,...

Skogforsk på besök

Skogforsk på besök

Johan Sonesson, seniorforskare från Skogforsk guidades runt i oröjda och ogallrade områden, av Martin Jentzen och Anders Tivell. Syftet var att ge en inblick in vad det resulterar i. En skog som får sköta sig själv stärker motståndskraften mot framtida störningar...

{

”Vi ser hur naturen gör och försöker anpassa oss efter naturens egna processer
Vi har en grundprincip som vi upprepar, vi brukar naturen så den inte märker det. ”

Knut Sturm – Mannen bakom ”Lübeckmodellen” och skogschef Lübeck

Naturnära Skogsbruk i Tiveden i samverkan med Laxå kommun och Tiveds Utvecklingsgrupp med stöd av WWF.

Naturnära Skogsbruk i Tiveden   |   695 97 Tived   |   +46 70-403 60 34   |   anders.tivell@gmail.com