Naturnära Skogsbruk i Tiveden

Naturnära Skogsbruk utgår från att dagens orörda naturskogar är ett resultat av mycket långa utvecklingsprocesser. Grunden är att skogen är ett komplext adaptivt system där systemet självt utvecklat metoder för anpassning när störningar inträffar.

En kort film som beskriver Naturnära Skogsbruk. Se en längre film här: Film om Naturnära Skogsbruk

Bakgrund

I Tiveden har många initiativ tagits sedan mer än tio år. Initiativ som handlar om att finna alternativ till det konventionella skogsbruket och att utveckla metoder för att arbeta med naturnära skogsbruk. Dessutom har en serie med kurser och skogsdagar anordnats.

Nytt projekt

Ett projekt sponsrat av WWF – ”För stärkta natur- och sociala värden samt ökad resiliens i skogen”. Projektet bygger på ett lokalt växande intresse av att förändra skogsbruket för att utveckla nya verktyg för planering, bygga kunskap och samverkan för ett mer naturnära hyggesfritt skogsbruk.

På gång

Här dokumenteras arbetets utveckling, föreläsningar och studiebesök i projektet med WWF.

Skogsdagar i maj

Skogsdagar i maj

Sista veckan i maj höll vi fyra skogsdagar och en presentation på Landsbygdsriksdagen om våra erfarenheter av det naturnära skogsbruket och hur vi ser på skogen som ett självorganiserande system. Första skogsdagen med 14 jägmästare, följt av en dag med 8 skogliga...

Ekoteologi och naturnära skogsbruk

Ekoteologi och naturnära skogsbruk

Nätverket för hållbart skogsbruk i Kyrkan bjöd in kyrkliga representanter från Mellansverige till Tiveden för att lära mer om naturnära skogsbruk och diskutera kopplingar till ekoteologi. Just nu pågår en utredning inom Kyrkan som ska leda till ett förslag för hur...

Skolavslutning för skogsägarna i Tiveden

Skolavslutning för skogsägarna i Tiveden

En sista skogsdag arrangerades för de 17 skogsägare som deltagit i det WWF-finansierade projektet i Tiveden. Deltagarna visade olika bestånd och vi diskuterade förslag på vad de kunde göra och dagen blev en summering av två års kurser, skogsdagar och...

{

”Vi ser hur naturen gör och försöker anpassa oss efter naturens egna processer
Vi har en grundprincip som vi upprepar, vi brukar naturen så den inte märker det. ”

Knut Sturm – Mannen bakom ”Lübeckmodellen” och skogschef Lübeck

Naturnära Skogsbruk i Tiveden i samverkan med Laxå kommun och Tiveds Utvecklingsgrupp med stöd av WWF.

Naturnära Skogsbruk i Tiveden   |   695 97 Tived   |   +46 70-403 60 34   |   anders.tivell@gmail.com