Naturnära Skogsbruk i Tiveden

Naturnära Skogsbruk utgår från att dagens orörda naturskogar är ett resultat av mycket långa utvecklingsprocesser. Grunden är att skogen är ett komplext adaptivt system där systemet självt utvecklat metoder för anpassning när störningar inträffar.

En kort film som beskriver Naturnära Skogsbruk. Se en längre film här: Film om Naturnära Skogsbruk

Bakgrund

I Tiveden har många initiativ tagits sedan mer än tio år. Initiativ som handlar om att finna alternativ till det konventionella skogsbruket och att utveckla metoder för att arbeta med naturnära skogsbruk. Dessutom har en serie med kurser och skogsdagar anordnats.

Nytt projekt

Ett projekt sponsrat av WWF – ”För stärkta natur- och sociala värden samt ökad resiliens i skogen”. Projektet bygger på ett lokalt växande intresse av att förändra skogsbruket för att utveckla nya verktyg för planering, bygga kunskap och samverkan för ett mer naturnära hyggesfritt skogsbruk.

På gång

Här dokumenteras arbetets utveckling, föreläsningar och studiebesök i projektet med WWF.

Skogsdag med AgriÖrebro

Skogsdag med AgriÖrebro

Ett 25-tal skogsägare, virkesköpare och skogliga rådgivare från olika platser i Örebro län kom på en skogsdag för att höra och se det naturnära skogsbruket. Dagen arrangerades av AgriÖrebro och efter besöket förs nu givande och intressanta samtal om samarbete runt...

Omställningsrörelsen vill ta naturnära skogsbruk till Kalmar

Omställningsrörelsen vill ta naturnära skogsbruk till Kalmar

Ett 30-tal personer från omställningsrörelsen i Kalmar samlades för att lyssna på en föreläsning om naturnära skogsbruk. Det blev en livlig diskussion om filosofin och om det finns möjligheter att etablera ett liknande initiativ i Kalmartrakten.

{

”Vi ser hur naturen gör och försöker anpassa oss efter naturens egna processer
Vi har en grundprincip som vi upprepar, vi brukar naturen så den inte märker det. ”

Knut Sturm – Mannen bakom ”Lübeckmodellen” och skogschef Lübeck

Naturnära Skogsbruk i Tiveden i samverkan med Laxå kommun och Tiveds Utvecklingsgrupp med stöd av WWF.

Naturnära Skogsbruk i Tiveden   |   695 97 Tived   |   +46 70-403 60 34   |   anders.tivell@gmail.com