Naturnära Skogsbruk i Tiveden

Naturnära Skogsbruk utgår från att dagens orörda naturskogar är ett resultat av mycket långa utvecklingsprocesser. Grunden är att skogen är ett komplext adaptivt system där systemet självt utvecklat metoder för anpassning när störningar inträffar.

Bakgrund

I Tiveden har många initiativ tagits sedan mer än tio år. Initiativ som handlar om att finna alternativ till det konventionella skogsbruket och att utveckla metoder för att arbeta med naturnära skogsbruk. Dessutom har en serie med kurser och skogsdagar anordnats.

Nytt projekt

Ett projekt sponsrat av WWF – ”För stärkta natur- och sociala värden samt ökad resiliens i skogen”. Projektet bygger på ett lokalt växande intresse av att förändra skogsbruket för att utveckla nya verktyg för planering, bygga kunskap och samverkan för ett mer naturnära hyggesfritt skogsbruk.

På gång

Här dokumenteras arbetets utveckling, föreläsningar och studiebesök i projektet med WWF.

Studenter från SLU lär om naturnära skogsbruk

Studenter från SLU lär om naturnära skogsbruk

Studenter från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), det skogsekonomiska programmet, besöker Tiveden för att lära mer om naturnära skogsbruk. WWF projektets Peter Arne och Anders Tivell samt Rune Andersson från Sveaskog visade olika exempel i skogarna runt Perstorp och...

Skogskväll med Naturskyddsföreningen

Skogskväll med Naturskyddsföreningen

Ett fyrtiotal skogsintresserade i Linköping deltog i ett engagerat samtal när Anders Tivell var inbjuden att berätta om naturnära skogsbruk. Deltagarna får bland annat höra hur viktigt det är att först och främst förstå att skogen är ett system. Och att man först...

Studiebesök från Lettland

Studiebesök från Lettland

Södras Skogsägarnas avdelning i Lettland och skogskonsulterna MKPC, med ca 25 personer kom för att studera naturnära skogsbruk lite mer ingående. Det blev många diskussioner om ekonomin där vi i det naturnära skogsbruket, dels minimerar insatserna och kostnaderna och...

{

”Vi ser hur naturen gör och försöker anpassa oss efter naturens egna processer
Vi har en grundprincip som vi upprepar, vi brukar naturen så den inte märker det. ”

Knut Sturm – Mannen bakom ”Lübeckmodellen” och skogschef Lübeck

Naturnära Skogsbruk i Tiveden i samverkan med Laxå kommun och Tiveds Utvecklingsgrupp med stöd av WWF.

Naturnära Skogsbruk i Tiveden   |   695 97 Tived   |   +46 70-403 60 34   |   anders.tivell@gmail.com