Ekoteologi och naturnära skogsbruk

1 maj, 2024

Nätverket för hållbart skogsbruk i Kyrkan bjöd in kyrkliga representanter från Mellansverige till Tiveden för att lära mer om naturnära skogsbruk och diskutera kopplingar till ekoteologi. Just nu pågår en utredning inom Kyrkan som ska leda till ett förslag för hur kyrkans skogar ska brukas ur ett ekonomisk, ekologiskt, socialt, andligt och existentiellt perspektiv. Nätverket vill påverka utredningen och visa att det finns alternativ till kalhyggesbruket som kyrkan i dag kritiseras hårt för. Det naturnära skogsbruket stämmer väl överens med kyrkans värdegrund.