Skogsdagar i maj

23 maj, 2024

Sista veckan i maj höll vi fyra skogsdagar och en presentation på Landsbygdsriksdagen om våra erfarenheter av det naturnära skogsbruket och hur vi ser på skogen som ett självorganiserande system.

Första skogsdagen med 14 jägmästare, följt av en dag med 8 skogliga rådgivare från Plockhugget och sedan nästa dag Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Örebro län , och slutligen för tredje gången SMHIs kurs i klimatanpassat skogsbruk.

Att skogen är ett självorganiserande system börjar få spridning i Sverige och också att det är en intressant möjlighet för att klimatanpassa skogen.