Ett fyrtiotal forskare från olika områden deltog när Anders presenterade vad ett naturnära skogsbruk innebär och betydelsen av att se skogen som ett komplext system. Se filmen här: