Månad: oktober 2022

Skogsbruksplanering

Skogsbruksplanering

Den 26 oktober samlades deltagarna i WWF-projektet för att höra om resultaten av det första steget i skogsbruksplaneringen för fastigheten Hemma hos Martha & Anders. En fullständig biotopkartering presenterades..

Skogsdag med Spillkråkan

Skogsdag med Spillkråkan

Den 16 oktober genomfördes en heldag i skogen med ett tjugotal kvinnliga skogsägare från föreningen Spillkråkan. Dagen varvades med teoretiska och praktiska inslag. Det gav deltagarna möjlighet att både lyssna till filosofin bakom naturnära skogsbruk..

Studieresa till Lübeck

Studieresa till Lübeck

Den 29 september 2022 åkte ett antal skogsägare inom projektet ” Ett restaurerande skogsbruk i Tiveden” till Lübeck för att lära sig mer om den s.k Lübeckmodellen. Varför man låter barkborre angripna träd stå kvar och fördelarna med att avstå från gallring var några av de annorlunda åtgärder som skulle bevittnas.