Skogsdag med Spillkråkan

16 okt, 2022

Skogsdag med Spillkråkan – föreningen för kvinnliga skogsägare

Den 16 oktober genomfördes en heldag i skogen med ett tjugotal kvinnliga skogsägare från föreningen Spillkråkan.

Några röster från deltagarna vid dagens slut:

”Viktigt att se exempel på naturnära skogsbruk i praktiken och se att det fungerar”
”Speciellt intressant att se att ekonomin fungerar”
”Detta gav bra argument för att tänka annorlunda och se exempel i skogen ”

Skogsdagen varvades med teoretiska och praktiska inslag. Det gav deltagarna möjlighet att både lyssna till filosofin bakom naturnära skogsbruk och samtidigt diskutera på plats i skogen hur och varför vissa åtgärder gjorts, eller ska göras. Nedan är några axplock från de besökspunkter som gjordes:


På bilden visas träd markerade med A, B, C, D och E. Träd som är 40 cm i brösthöjdsdiameter (D) ger skogsägaren ca 800 kr per träd, medan ett träd med 30 cm i brösthöjdsdiameter (C) bara ger 400 kr. Det tar bara 18 år för ett C-träd att växa och bli ett D-träd. Varför inte invänta denna stora ekonomiska vinst för skogsägaren?


Bilden visar en första gallring i en 40-årig granskog. Bara lite större träd har avverkats och givit en god vinst för skogsägaren. Alla små träd står kvar. I en konventionell förstagallring hade alla markerade träd avverkats. Men bara det blåmarkerade trädet hade givit skogsägaren en intäkt. Alla rödmarkerade hade kostat att ta ut.


På bilden visas en avverkning av stora träd som resulterade i en lucka som är tillräckligt liten för att inte mykorrhizan ska dö och förorsaka koldioxidläckage och samtidigt tillräckligt stor för att få en fin naturlig föryngring.