Månad: september 2023

Omställningsrörelsen vill ta naturnära skogsbruk till Kalmar

Omställningsrörelsen vill ta naturnära skogsbruk till Kalmar

Ett 30-tal personer från omställningsrörelsen i Kalmar samlades för att lyssna på en föreläsning om naturnära skogsbruk. Det blev en livlig diskussion om filosofin och om det finns möjligheter att etablera ett liknande initiativ i Kalmartrakten.

SMHI – andra kurstillfället för klimatanpassat skogsbruk

SMHI – andra kurstillfället för klimatanpassat skogsbruk

Det naturnära skogsbruket i Perstorp visades fram som ett exempel på ett klimatanpassat skogsbruk för de 25 deltagarna som kom till SMHIs andra kurstillfälle den 5-6 september. Ett studiebesök gjordes också i Sveaskogs hyggesfria zon vid Tivedens nationalpark. Tredje...