Skogsdag med AgriÖrebro

1 nov, 2023

Ett 25-tal skogsägare, virkesköpare och skogliga rådgivare från olika platser i Örebro län kom på en skogsdag för att höra och se det naturnära skogsbruket. Dagen arrangerades av AgriÖrebro och efter besöket förs nu givande och intressanta samtal om samarbete runt skogsutbildning i regionen.

AgriÖrebro är en självständig organisation som är helt finansierad av Region Örebro. Inriktningen har varit jordbruk, men sedan årsskiftet har de också fått i uppdrag att arbeta med skogsfrågor och skogsbruket i regionen.