Skolavslutning för skogsägarna i Tiveden

30 apr, 2024

En sista skogsdag arrangerades för de 17 skogsägare som deltagit i det WWF-finansierade projektet i Tiveden. Deltagarna visade olika bestånd och vi diskuterade förslag på vad de kunde göra och dagen blev en summering av två års kurser, skogsdagar och skogsbruksplanering. Vi pratade också om vikten av att fortsätta stödja varandra och hålla ihop som grupp.