Månad: november 2023

Milstolpe när skogsförvaltningsplanerna levererades

Milstolpe när skogsförvaltningsplanerna levererades

Så var det då dags för 17 skogsägare i Tiveden, som valt att ställa om till ett naturnära skogsbruk, att få sina skogsförvaltningsplaner. Det är ett omfattande material som tagits fram för respektive skogsfastighet, med allt från biotopkartering, kartor över...

Skogsdag med AgriÖrebro

Skogsdag med AgriÖrebro

Ett 25-tal skogsägare, virkesköpare och skogliga rådgivare från olika platser i Örebro län kom på en skogsdag för att höra och se det naturnära skogsbruket. Dagen arrangerades av AgriÖrebro och efter besöket förs nu givande och intressanta samtal om samarbete runt...