Ett 25-tal skogsägare, virkesköpare och skogliga rådgivare från olika platser i Örebro län kom på en skogsdag för att höra och se det naturnära skogsbruket. Dagen arrangerades av AgriÖrebro och efter besöket förs nu givande och intressanta samtal om samarbete runt...