Månad: april 2024

Skolavslutning för skogsägarna i Tiveden

Skolavslutning för skogsägarna i Tiveden

En sista skogsdag arrangerades för de 17 skogsägare som deltagit i det WWF-finansierade projektet i Tiveden. Deltagarna visade olika bestånd och vi diskuterade förslag på vad de kunde göra och dagen blev en summering av två års kurser, skogsdagar och...

Simulering visar att naturnära skogsbruk är hållbart över tid

Simulering visar att naturnära skogsbruk är hållbart över tid

Under 2023 genomfördes avverkningar på Anders Tivells skogsfastighet i Tiveden, som gav mycket goda ekonomiska resultat. ”Med en simulering ville vi få svar på frågan om denna avverkningsnivå är hållbar över tid, så vi uppdrog till Timo Pukkala, professor på...

Efterfrågan på skogsdagar ökar

Efterfrågan på skogsdagar ökar

Allt fler, från skogsbolag, föreningar, kyrkan och privata skogsägare vill veta mer om naturnära skogsbruk och hur filosofin fungerar i praktiken. Närmare tio skogsdagar har arrangerats under vintern och våren, och vi har tagit emot grupper från Spillkråkan,...