Simulering visar att naturnära skogsbruk är hållbart över tid

26 apr, 2024

Under 2023 genomfördes avverkningar på Anders Tivells skogsfastighet i Tiveden, som gav mycket goda ekonomiska resultat.

”Med en simulering ville vi få svar på frågan om denna avverkningsnivå är hållbar över tid, så vi uppdrog till Timo Pukkala, professor på University of Eastern Finland, att göra en sådan”, säger Anders.

Simuleringen visar att avverkningsnivån, efter en kort inledande period, är hållbar och till och med medger ökade uttag och därmed också ännu bättre ekonomiskt resultat. Den visar också på en helt likvärdig produktion jämfört med ett kalhyggesbruk på samma fastighet. Dessutom gynnas biologisk mångfald och klimatnyttan blir mycket bättre.

Ta del av hela resultatet från simuleringen här: Simulering – Produktion, biodiversitet och klimatnytta – Naturnära Skogsbruk