Milstolpe när skogsförvaltningsplanerna levererades

24 nov, 2023

Så var det då dags för 17 skogsägare i Tiveden, som valt att ställa om till ett naturnära skogsbruk, att få sina skogsförvaltningsplaner. Det är ett omfattande material som tagits fram för respektive skogsfastighet, med allt från biotopkartering, kartor över beståndsutveckling, vegetationstyper, successionsstadier och struktur till åtgärdsplaner och PcSkogs skogsbruksplan. Martin Jentzen har lett arbetet, som pågått i nära två års tid både i fält och vid skrivbord. I samband med leveransen fick varje skogsägare en privat sittning med maestro för att formulera egna mål med skogsbruket och en egen åtgärdsplan.

Exempel på delar av skogsförvaltningsplan Skallebolet 1:22 och 1:25 kan du se här:

 


Arne Gribing och Håkan Persson är två av de 17 projektdeltagare som fått en genomgång av sina skogsförvaltningsplaner