Omställningsrörelsen vill ta naturnära skogsbruk till Kalmar

12 sep, 2023

Ett 30-tal personer från omställningsrörelsen i Kalmar samlades för att lyssna på en föreläsning om naturnära skogsbruk. Det blev en livlig diskussion om filosofin och om det finns möjligheter att etablera ett liknande initiativ i Kalmartrakten.