Skogsbruksplanering

26 okt, 2022

Skogsbruksplanering på fastigheten ”Hemma hos Martha och Anders”

Den 26 oktober samlades deltagarna i WWF-projektet för att höra om resultaten av det första steget i skogsbruksplaneringen för fastigheten Hemma hos Martha & Anders.

En fullständig biotopkartering presenterades, som tydligt visar hur olika delar av skogen skulle utveckla sig om man lät skogen sköta sig själv. Troligen är det också ett svar på hur vi kan stärka skogen att motstå störningar som exempelvis pågående klimatförändringar.

Nästa steg är att använda dessa resultat och kombinera dom med en vanlig skogsbruksplan och varje enskild skogsägares specifika målsättning med den egna skogen. Detta för att sedan tillsammans med skogsägaren utveckla en unik plan för varje skogsfastighet.

Bilden visar en biotopkartering. Efter att ha inventerat nyckelväxter och gjort markprover görs en bedömning av hur skogen skulle utvecklas om den fick växa i fred. Det ger också information om hur skogens motståndskraft mot störningar kan stärkas.