Inspirerande möte med Sveaskog

4 nov, 2022

Det blev en givande och intressant dialog när Gisela Björse och Rune Andersson från Sveaskog mötte Knut Sturm, mannen bakom den s k ”Lübeckmodellen” och skogschef i den tyska staden Lübeck. Gisela, som är Sveaskogs Skogskötselchef visade ett stort intresse och nyfikenhet för tankarna runt naturnära skogsbruk.

För sex år sedan skapade Sveaskog en hyggesfri zon runt Tivedens Nationalpark, där man sen dess testat olika hyggesfria åtgärder, under ledning av Rune Andersson, Sveaskogs lokala planeringsledare. Läs mer om hur den hyggesfria zonen kom till i initiativet Samverkan Tiveden: Samverkan Tiveden.

Under dagen visade Rune ett par olika bestånd i den hyggesfria zonen. Det väckte i sin tur tankar och idéer om att göra en skogsbruksplan för hela området  baserat på naturnära principer. Med på mötet var också Peter Ask, skogsskötselspecialist på Sveaskog, Peter Arne, skogsentreprenör med fokus på hyggesfritt skogsbruk, Martin Jentzen, skogskonsult i naturnära skogsbruk och Anders Tivell, projektledare för Naturnära skogsbruk i Tiveden.

Gisela Björse och Rune Andersson från Sveaskog i livlig diskussion med Knut Sturm i en tallskog Hemma hos Martha och Anders, i en naturlig föryngring som aldrig röjts eller gallrats. Främst i bild är Martin Jentzen.