Studiebesök från Lettland

16 nov, 2022

Södras Skogsägarnas avdelning i Lettland och skogskonsulterna MKPC, med ca 25 personer kom för att studera naturnära skogsbruk lite mer ingående. Det blev många diskussioner om ekonomin där vi i det naturnära skogsbruket, dels minimerar insatserna och kostnaderna och dels fokuserar avverkningarna på enskilda stora träd som ger god ekonomi. En ekonomi som är likvärdig med det konventionella skogsbruket och dessutom med mycket små störningar i skogen.

Stort intresse väcktes också när vi berättade att vi i det naturnära skogsbruket eftersträvar att åstadkomma små luckor i skogen, som inte förorsakar läckage av koldioxid till atmosfären. För ett år sedan hade vi besök av forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), som hävdar att om träden är 30 meter höga så når trädens rötter plus mykorrhizan ca 15 meter in i luckan. Så om den totala luckan är max 30 meter bred så överlever mykorrhizan och det blir inget koldioxidläckage.

Varför är detta en viktig fråga? Lunds Universitet kan sedan länge visa att det totala kalhyggesbruket i Sverige förorsakar lika mycket koldioxidläckage som hela svenska bilparken så frågan om kolbindning i skogen är oerhört viktig.

En slutsats från deltagarna var att det blir lättare att ställa om skogsbruket i Lettland eftersom de har mer blandskog och naturskogar, medan Sverige har väldigt mycket plantageskog med monokulturer.

Se mer om hur vi tänker om skogen och hur vi brukar den här.