Frågor & svar

Blir inte tillväxten lägre än vid kalhyggesbruket?

Det kan absolut vara så men frågan är snarare om det är avgörande. Det är snarare så att volymen inte är det viktigaste för en skogsägare utan värdet. Både på fastigheten såväl som på det hen tar ut. Du får mer betalt för timmer än för massa.

Det kan också vara att skogsägaren vill bygga upp förråden/volymerna i skogen för att i framtiden få större timmerutbyte med högre kubikmeterpris och alltså sälja en mindre volym till bättre pris. Eller helt enkelt att man vill spara skogen nu för att ens barn i framtiden ska kunna tjäna pengar på skogen när de tar över gården.

Därutöver behöver man ta med i kalkylen att skogen blir mer sårbar vid kalhyggesbruk och löper större risk för störningar som tex. stormskador.

Måste vi börja med hästbruk nu?

Nej häst behöver vi inte gå tillbaka till. Även om hästen kan fylla sin funktion. Vi använder helt vanliga, stora, skördare. Det behövs verkligen när vi tar ett träd som kanske är 40cm i brösthöjd och som väger ett och ett halvt ton. Viktigt är då att vara noga med att lägga stickvägarna där det är god bärighet för att inte få markskador. Det betyder att på vissa ställen blir det långt mellan stickvägarna och då lämnar vi helt enkelt en ridå i mitten mellan stickvägarna.

Måste man alltid följa skogsbruksplanen?

Självklart inte, det är din skog. Emellertid gäller ju att om du vill uppnå de mål som satts i planen så är det kanske en idé att följa de åtgärder som satts upp. De flesta planer är emellertid framtagna av en extern part som kan ha ett intresse att få en möjlig leverantör av billig råvara.

Om man väljer att arbeta med en plan som är utformad efter den Naturnära skogsbruksmetoden så ligger skogsägarens egna mål som grund. Dvs. om skogsägarens primära mål handlar om att bevara naturvärden så anpassas brukandet till just det målet.

Naturnära Skogsbruk i Tiveden i samverkan med Laxå kommun och Tiveds Utvecklingsgrupp med stöd av WWF.

Naturnära Skogsbruk i Tiveden   |   695 97 Tived   |   +46 70-403 60 34   |   anders.tivell@gmail.com