Skogsförvaltningsplan

Skogsförvaltningsplanens olika delar

1. Den första åtgärden är en laserskanning av hela skogsinnehavet som resulterar i en sammanfattning med redovisning av bestånden, ålder, volymer, trädslagsfördelning, mm. Detta har gjorts i PC Skog.

2. Därefter följer ett fältarbete för att göra en biotopkartering. I den görs för varje bestånd en bedömning av potentiellt naturlig vegetationstyp, dagsaktuell vegetationssammansättning, beståndets utvecklingsfas, strukturell variation samt död ved och habitatträd.

3. Slutligen gör skogsägaren en plan för skogen baserat på all denna information plus egna individuella mål med skogen.

 

Exempel på delar av skogsförvaltningsplan Skallebolet i Tiveden

Naturnära Skogsbruk i Tiveden i samverkan med Laxå kommun och Tiveds Utvecklingsgrupp med stöd av WWF.

Naturnära Skogsbruk i Tiveden   |   695 97 Tived   |   +46 70-403 60 34   |   anders.tivell@gmail.com