WWF’s journalistresa i Tiveden fick täckning i media

20 jun, 2023

I slutet av maj anordnade WWF (Världsnaturfonden i Sverige) en journalistresa till Tiveden för svenska och europeiska journalister för att visa hur ett naturnära skogsbruk fungerar i praktiken.

Allt från Skaraborgs Allehanda, Nerikes Allehanda, Länsposten, Sydnärkenytt och TV4 Nyheter till Finska Hufvudstadsbladet och Süddeutsche Zeitung (Tysklands största dagstidning) har gjort reportage om det naturnära skogsbrukets fördelar framför kalhyggesbruket.

Vad är det då som gör det som händer i Tiveden så unikt och intressant för media?

  • 17 privata skogsägare som gör gemensam sak och lär om från kalhyggesbruk till naturnära skogsbruk
  • 120 ha skog, som skogsägaren Anders Tivell ställde om till naturnära skogsbruk för 40 år sedan och som idag kan visas som exempel.
  • En skogsentreprenör, Peter Arne/Finnerödja skogstjänst, som under snart 15 år arbetat med metoden och har erfarenhet och argument för att den är praktiskt genomförbar
  • En unik kompetens och kunskap i Martin Jentzen/Silvaskog som under drygt 20 år arbetat med att utveckla och utbilda i naturnära skogsbruk

 

Ett urval av artiklarna som publicerats (klicka på bilden för att se klippet eller förstora artikeln):

Intervju i TV4:

Süddeutsche Zeitung:

SLA:

NA:

Hufvudstadsbladet:

NA: