Deltagare visar sina skogar med biotopskarteringen som grund

26 apr, 2023

Under två aprildagar visade fem av skogsägarna i Tiveden sina skogar för övriga projektdeltagare. Detta gjordes utifrån den biotopskartering som gjorts för samtliga under den gångna hösten och vintern.


I Höghult hos syskonen Jessica, Lina och Björn blir slutsatsen att stödja den naturliga processen mot blandskogar och att bara gå in och plocka de grova träden och låta resten stå.

 I Häggeboda, hos Fredrik och Jeannette och även hos Karin i Hägghemmet fick vi en intressant diskussion om vad man gör i en plantskog där de flesta vill in och röja men där rådet blir att låta skogen utveckla sig själv. Skogen har inget röjningsbehov.

 


Magnus i Hägghemmet visade ett fint exempel på ett bestånd som är nygallrat efter naturnära skogsbruksprinciper.

 


I Ykullen visade Erland hur naturnära skogsbruk sammanfaller med vacker natur och värdefulla biotoper.

 

Under hösten görs besök i de övriga deltagarnas skogar.