Skogsstyrelsen lär om naturnära skogsbruk

26 apr, 2023

Skogsstyrelsen, som har ett regeringsuppdrag att ta fram en definition för naturnära skogsbruk, besökte Tiveden för att ta del av de erfarenheter och praktiska åtgärder som görs på gården Perstorp. De besökte också Sveaskogs hyggesfria zon runt nationalparken och fick där en lektion av Peter Arne i de ekonomiska fördelar som naturnära skogsbruk innebär.

Resultatet av regeringsuppdraget ska redovisas för regeringen i december 2023. Anders Tivell och Martin Jensen tog tillfället i akt att poängtera att skogen är ett system och inte en odling av träd och att det är det som är den stora synvändan vi alla måste göra.