25 deltagare på SMHI’s första kurstillfälle i klimatanpassat skogsbruk

28 apr, 2023

Kursen, som varade två dagar, innehöll en heldag i skogen, både på Sveaskogs mark och i skogarna runt Perstorp. Fokus var att göra det tydligt att ett naturnära skogsbruk är klimatanpassat. Skogen är ett system där alla delar finns, som i sig bidrar till att stärka skogens ”immunsystem” mot störningar. Störningar som exempelvis långa torrperioder, stormar och granbarkborreangrepp, som redan är en följd av klimatförändringar.