Skogforsk på besök

22 maj, 2023

Johan Sonesson, seniorforskare från Skogforsk guidades runt i oröjda och ogallrade områden, av Martin Jentzen och Anders Tivell. Syftet var att ge en inblick in vad det resulterar i. En skog som får sköta sig själv stärker motståndskraften mot framtida störningar samtidigt som den producerar och binder stora mängder kol.

Det blev många diskussioner om ekonomin där man antingen väljer att göra en analys utifrån en nuvärdesberäkning eller ser på det årliga kassaflödet skogen ger markägaren. Där går Sonessons och våra tankar isär. Sonesson vill ha pengarna nu och räknar ned värdet för framtiden, till skillnad från oss som använder kassaflödesmetoden. Och den leder till ett mycket stort stående förråd av skog på 270 m3sk per hektar och ett relativt stort kassaflöde.

Anders jämför med att ha pengar på börsen och säger att han hellre är rik och får en större summa pengar varje år, i form av kassaflöde, än fattig och en mindre summa pengar varje år. ”Virkesförrådet är ju dessutom kvar om jag kommer på obestånd och behöver en stor summa pengar någon gång i framtiden”, avslutar Anders.


Johan Sonesson, Skogforsk och Martin Jentzen i samspråk om möjlig framtida forskningssamverkan.